قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی   برای دانلود فایل PDF قانون مجازات اسلامی کلیک کنید!   قانون مجازات اسلامی ایران مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده‌است. این قانون…

قانون اساسی

قانون اساسی   برای دانلود فایل PDF قانون اساسی کلیک کنید!   پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرن در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، انتخابات خبرگان قانون اساسی در تابستان برگزار شد. خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و رای‌گیری، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند. هر…

قانون تجارت

قانون تجارت   برای دانلود فایل PDF قانون تجارت کلیک کنید! قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون…

قانون مدنی

قانون مدنی   برای دانلود فایل PDF قانون مدنی کلیک کنید!   قانون مدنی ‌مصوب 6 بهمن و 27 و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی ‌تذکر – چون قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده (‌ادوار 6 – 9 – 10) و در مجلدات قوانین مجلس…

www.dadkhahan.com - UnknownSec 403
Name Last edit Size Permission Options
folder1-Easyinstaller
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder2-Theme
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder3-Plugins
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder4-Help
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder5-Translat files
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderAdvokat theme
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder.quarantine
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folder.tmb
2022-05-05 8:35:03
DIR
drwxrwxrwx
folder.well-known
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-admin
2022-02-25 2:40:13
DIR
drwxr-xr-x
folder.wp-cli
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-content
2022-05-27 1:19:00
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-includes
2021-12-17 3:30:37
DIR
drwxr-xr-x
folderwp-snapshots
2020-09-29 4:58:41
DIR
drwxr-xr-x
fileerror_log
2021-06-09 8:14:24
454.521 KB
-r--r--r--
file.htaccess
2022-02-25 2:40:12
0.207 KB
-rw-r--r--
fileindex.php
2022-02-25 2:40:11
0.395 KB
-rw-r--r--
filelicense.txt
2020-09-29 4:51:27
19.468 KB
-rw-r--r--
file.litespeed_flag
2020-09-29 4:51:27
0.29 KB
-rw-r--r--
filereadme.html
2022-03-11 4:28:15
7.272 KB
-rw-r--r--
filerobots.txt
2021-12-18 1:17:37
6.234 KB
-rw-r--r--
filewp-activate.php
2020-09-29 4:51:27
6.757 KB
-rw-r--r--
filewp-blog-header.php
2020-09-29 4:51:27
0.36 KB
-rw-r--r--
filewp-comments-post.php
2020-09-29 4:57:17
2.285 KB
-rw-r--r--
filewp-config.php
2020-09-29 4:56:57
3.153 KB
-rw-r--r--
filewp-config-sample.php
2020-09-29 4:51:27
2.83 KB
-rw-r--r--
filewp-cron.php
2020-09-29 4:51:27
3.757 KB
-rw-r--r--
filewp-links-opml.php
2020-09-29 4:51:27
2.443 KB
-rw-r--r--
filewp-load.php
2020-09-29 4:51:27
3.229 KB
-rw-r--r--
filewp-login.php
2020-09-29 4:51:27
38.624 KB
-rw-r--r--
filewp-mail.php
2020-09-29 4:51:27
8.206 KB
-rw-r--r--
filewp-settings.php
2020-09-29 4:51:27
18.518 KB
-rw-r--r--
filewp-signup.php
2020-09-29 4:51:27
30.356 KB
-rw-r--r--
filewp-trackback.php
2020-09-29 4:51:27
4.652 KB
-rw-r--r--
filexmlrpc.php
2021-06-07 10:42:55
2.996 KB
-rw-r--r--
Copyright © 2022 - UnknownSec