منشور حقوق بشر

 • 21,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

منشور حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در قالب 30 ماده به تصویب رسید، روزی که اینک…

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان

 • 21,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1386/08/09 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 14 |     ماده ۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب…

قانون بیمه بیکاری

 • 21,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون بیمه بیکاری   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه بیکاری کلیک کنید!     تاریخ تصویب:1369/06/26 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 14 | تعداد تبصره: 21 | تعداد بند: 19 | تاریخ انتشار: 1369/08/01 |     ‌ماده 1 – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و…

قانون دفاتر اسناد رسمی

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون دفاتر اسناد رسمی     برای دانلود فایل PDF قانون دفاتر اسناد رسمی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1354/04/25 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 76 | تعداد تبصره: 15 | تعداد بند: 35 | تاریخ انتشار: 1354/05/18 |     فصل اول – تشکیلات دفترخانه   ماده ۱ –…

قانون مقررات صادرات و واردات

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون مقررات صادرات و واردات     برای دانلد فایل PDF قانون مقررات صادرات و واردات کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 1366/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 48 | تعداد تبصره: 45 | تعداد بند: 14 | تاریخ انتشار: 1366/05/10 |     ‌الف – کلیات ‌ماده 1 – صدور و…

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1380/12/19 | مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام | تعداد ماده: 25 | تعداد تبصره: 11 |     فصل اول – تعاریف ماده ۱ – اصطلاحات…

قانون شهرداری

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون شهرداری (مصوب 11/04/1334 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 11/03/1392)   برای دانلود فایل PDF قانون شهرداری کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1334/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 119 | تاریخ انتشار: 1334/06/02|     فصل اول- در تاسیس شهرداری ماده ۱– در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج…

قانون کار

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون کار   برای دانلود فایل PDF قانون کار کلیک کنید!   پس از انقلاب 57 اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروه‌های کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود. در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن…

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1310/03/16| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 1 |     ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه…

قانون راجع به ثبت شرکت ها

 • 20,آذر,1399
 • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
 • قانون

قانون راجع به ثبت شرکت‌ها     برای دانلود فایل PDF قانون راجع یه ثبت شرکت هاکلیک کنید!     تاریخ تصویب:1310/03/02| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 4 |     ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت…

www.dadkhahan.com - UnknownSec 403
Name Last edit Size Permission Options
folderaccess-logs
2022-05-27 12:15:29
DIR
drwxr-x---
folder.cagefs
2020-10-05 12:26:57
DIR
drwxrwx--x
folder.cl.selector
2021-12-25 11:08:22
DIR
drwxr-xr-x
folder.clwpos
2021-12-25 11:08:52
DIR
drwx------
folder.cpanel
2022-04-08 5:05:51
DIR
drwx------
folder.cphorde
2020-10-25 12:03:05
DIR
drwx------
folderetc
2021-05-11 12:50:06
DIR
drwxr-x---
folder.htpasswds
2020-09-14 12:44:06
DIR
drwxr-x---
folderlogs
2022-05-27 12:15:27
DIR
drwx------
folderlscache
2021-02-22 9:10:45
DIR
drwxrws---
foldermail
2020-10-25 12:03:04
DIR
drwxr-x--x
folderpublic_ftp
2020-09-14 12:44:06
DIR
drwxr-x---
folderpublic_html
2022-05-27 5:35:05
DIR
drwxr-x---
folder.razor
2022-05-26 7:00:52
DIR
drwxr-xr-x
folder.spamassassin
2022-03-13 9:12:54
DIR
drwx------
folderssl
2022-05-06 3:21:21
DIR
drwxr-xr-x
foldertmp
2020-09-29 3:29:53
DIR
drwxr-xr-x
folder.trash
2020-09-29 4:46:54
DIR
drwx------
folderwordpress-backups
2021-03-11 8:01:23
DIR
drwx------
folder.wp-toolkit
2021-03-17 6:14:07
DIR
drwx------
folderwww
2022-05-27 5:35:05
DIR
drwxr-x---
file.bash_logout
2020-09-14 12:44:06
0.018 KB
-rw-r--r--
file.bash_profile
2020-09-14 12:44:06
0.172 KB
-rw-r--r--
file.bashrc
2020-09-14 12:44:06
0.121 KB
-rw-r--r--
file.contactemail
2020-09-14 12:44:06
0.018 KB
-rw-r-----
file.htaccess
2020-09-14 1:28:34
0.036 KB
-rw-r--r--
file.lastlogin
2021-06-09 8:09:16
0.365 KB
-rw-------
file.spamassassinenable
2020-09-14 12:44:07
0 KB
-rw-r--r--
file.wp-toolkit-identifier
2021-03-10 9:10:21
0.668 KB
-rw-------
file.zshrc
2020-09-14 12:44:06
0.643 KB
-rw-r--r--
Copyright © 2022 - UnknownSec